Centrais

por página
Produtos13
PROMO_KIT_NXG4_RF
CADDX. Kit xGenconnect composto por Painel NXG4-RF, teclado UX-TOUCH, teclado … Saiba Mais
PROMO_KIT_NXG8
CADDX. Kit xGenconnect composto por Painel NXG8, recetor VR, teclado UX-TOUCH, … Saiba Mais
DLX900
NXG4-RF
CADDX. Central xGenConnect 4 de 4 a 16 zonas, com IP e recetor via rádio LoNA … Saiba Mais
NXG8E
CADDX. Central xGen Connect 8 de 8 a 192 zonas, com IP na placa, caixa … Saiba Mais
NXG8-CB
CADDX. Central xGen Connect 8 de 8 a 48 zonas, com IP na placa, caixa … Saiba Mais
NXG9-LB
CADDX. Central xGen Connect 9 de 8 a 48 zonas, com IP na placa, Caixa de … Saiba Mais
NXG9-RF-LB
CADDX. Central xGen Connect 9 de 8 a 48 zonas, com IP e recetor LoNa na placa, … Saiba Mais
NXG8
CADDX. Central xGen Connect 8 de 8 a 48 zonas, com IP na placa, Caixa de … Saiba Mais
NXG64IP
CADDX. Central xGen com módulo IP. 8-64 zonas. Grau 2 Saiba Mais
NXG64
CADDX. Central xGen. 8 a 64 zonas. Grau 2 Saiba Mais
NXG512IP-M
CADDX. Central xGen com módulo IP. 8 a 512 zonas em caixa metálica. Grau 3 Saiba Mais
por página
Produtos13
Voltar ao topo